สระโกสินารายณ์

สระโกสินารายณ์ อยู๋หลังโรงงานกระดาษ สยามคราฟท์ ตำบลท่าผา สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 18 สมัยลพบุรี ตามประวัติเดิม สระโกสินารายณ์อยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศเหนือ ภายในตัวเมืองมีซากโบราณสถานเรียกว่า จอมปราสาท ตั้งอยู่กลางเมืองและมีสระน้ำ 3 สระ ได้แก่ สระนาค สระเข้ สระมังกร สระทั้งสามได้ถูกทำลายไปแล้ว เหลือแต่จอมปราสาทอยู่ในโรงงานสยามคราฟท์

นอกจากนี้มีการขุดพบปูนปั้นและกระเบื้องเชิงชายของจอมปราสาท ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ปัจจุบัน สถานที่นี้ได้ถูกพัฒนาจากโบราณสถานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าผา ภายในมีการขุดลอกเป็นสระน้ำขนาดใหญ่และมีสะพานไม้สำหรับเดินให้อาหารปลา สวนหย่อมซึ่งจำลองภูเขาและน้ำตกขนาดเล็กและสนามเด็กเล่น เปิดให้บริการ ทุกวัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand